ABBYY PDF Transformer+

Bir PDF dosyası nedir?

PDF (Taşınabilir Belge Biçimi), ilk olarak Adobe Systems tarafından icat edilmiş açık bir elektronik belge alışverişi standardıdır. PDF'nin bugün dünya genelinde elektronik belge alışverişi için en önemli biçim olmasının üç temel nedeni vardır:

Multimedya Desteği

PDF biçimi farklı içerik türlerinin (metin, fotoğraf; vektörel grafikler, video, flash, ses dosyaları, 3B modeller, etkileşimli alanlar, köprüler ve düğmeler gibi) bir elektronik belgede bütünleştirilmesine olanak tanır. Tüm bu unsurlar aynı PDF dosyası içinde bir araya getirilip bir rapor, sunum veya portföy şeklinde düzenlenebilir.   

Bütünlük

PDF dosyalarının görsel sunumu belirli bir işletim sistemi, yazılım, donanım veya bilgisayar ayarlarına bağlı değildir. Bir PDF belgesi, gerek içeriği gerek yapısı itibarıyla her platformda aynı gözükür ve aşağıdaki platformların hepsinde açılabilir:  Windows ®, Mac OS, Android ™ veya iPhone ve iPad için iOS.

Güvenlik

Bir PDF dosyası izinsiz kullanıma karşı birkaç koruma düzeyine sahiptir. Belgeye şifre eklemek içindeki bilgileri okunmaktan ve kopyalanmaktan koruyabileceği gibi belgenin düzenlenmesini ve yazdırılmasını da önleyebilir.  Ayrıca gerekirse PDF dosyalarındaki gizli bilgileri; yani hem görünür hem de saklı metinleri (meta veriler) çıkarmanıza olanak tanır. Buna ek olarak, kullanıcılar PDF belgelerine bir elektronik imza ekleyebilir.

Ne tür PDF dosyaları vardır?

Dijital olarak oluşturulmuş veya normal PDFTaranmış veya resim içerikli PDFİçinde Arama Yapılabilir PDF
Bu nedir?Bazen "elektronik PDF" olarak da bilinen bu tür PDF'ler asla kağıda dökülmemiş olup doğrudan bir elektronik kaynaktan dönüştürülmüştür.“Salt resim PDF” olarak da bilinir; bir PDF'de derlenmiş görüntülerden ibarettir. PDF içinde metin içeren bir sayfanın resmi veya bir JPEG vb. olabilir.PDF dosyasında, içinde arama yapılabilen görünmez bir katmanı bulunan bir resim içerir.
Nereden gelir?Doğrudan bir yazılım uygulamasından PDF'ye "yazdırılarak" oluşturulur.Tarayıcılar ve MFP'ler, dijital kopya makineleri, PDF'ye dönüştürülmüş TIFF'lerOptik karakter tanıma (OCR) teknolojisiyle işlenmiş, salt resimden oluşan bir dosya. 
İçinde arama yapılabilir mi?Evet, OCR işleminden geçmesi gerekmeksizin içinde %100 arama yapılabilir.İçinde arama yapılabilir bir metin katmanı içermez.Evet ama aramanın doğru sonuçlar vermesi bu PDF'ye uygulanan OCR teknolojisinin kalitesine bağlıdır.

Dijital imza nedir ve nasıl kullanılır?

Günümüz iş hayatı yoğun bir dosya paylaşımı gerektiriyor.Bu dosyaların büyük bir kısmı da elektronik biçimlerde. Yine de , bir belgenin  geçerliliği veya onay prosedürlerinin uygulanması için kişisel imza halen zorunlu kabul ediliyor. PDF'ler dâhil,  elektronik belgeleri imzalamak için bir dizi farklı çözüm mevcut. Belgenin amacına bağlı olarak değişik çözümler kullanılabiliyor.

Suret imza veya e-imza — elinizle atmış olduğunuz imzanızın elektronik olarak yeniden üretilmiş halidir (fotoğraf veya tarama yoluyla).
Elinizde elinizle atmış olduğunuz imzanızın taranmış bir hali veya fotoğrafı varsa, ABBYY PDF Transformer+ kullanarak bunu PDF belgenizin herhangi bir sayfasına ekleyebilirsiniz.
Suret imza belgeleri imzalamakta kullanılabilir zira şu anda birçok durumda kağıda basılı bir belge üzerindeki geleneksel elle atılmış imza ile aynı statüye sahiptir. Ancak kısıtlamaları da vardır:
  • Suret imza bir elektronik belgenin imzalandıktan sonra değiştirilmesini önleyemez.
  • Suret imza taşıyan belgeler mahkeme veya kamu kurumları tarafından kabul edilemez.
Suret imzalar (veya e-imzalar), kurum içi belge onaylama prosedürlerinin verimini artırabilir veya, özellikle katılımcıların farklı kentler hatta farklı kıtalarda bulunduğu durumlarda, belgelerin resmi imzadan önce onaylanması için kullanılabilir.
Dijital imza veya sertifika imzası — elektronik belgelerin imzalanması için özel bir araçtır. İmzalayanın kimliğinin belirlenmesi için kullanılır ve belgenin bozulmamış olduğunun doğrulanmasına da yardımcı olur. Dijital imza, imzayı kimin attığı ve  varsa imzadan sonra belgede yapılan değişiklikler ile  ilgili veriler içeren bir dijital sertifikaya dayanır.
ABBYY PDF Transformer + ve birçok diğer  PDF uygulaması kullanıcıların kendi dijital sertifikalarını oluşturmalarına olanak tanır. Ancak bu gibi bir sertifikanın güvenilirliğini ancak o sertifikayı oluşturan kişi garanti edebilir. Bu tip sertifikalar genellikle iç belgeleme süreçlerinin yönetimi veya belgelerin bütünlüğünün korunması için kullanılır.

Elektronik belgelerin imzalanması söz konusu olduğunda  birçok ekonomik, finansal, vergiyle ilgili, hukuki ve diğer resmi anlaşmanın en üst düzeyde güvenilirlikarz etmesi gerekir. Bu gibi durumlarda, genel yaklaşım,  güvenilir taraflarca; yani bir Sertifikasyon Makamı tarafından verilmiş bir dijital kimliğe dayanan sertifikalar kullanmaktır. Bu durumda eğer ülke mevzuatı buna izin veriyorsa, imzanın sahibi ile ilgili güvenilir bilgi edinmek hukuki güvence altındadır.
Birçok ülke dijital imzalarla ilgili standartlar benimsemiştir ve dijital imzaların bağımsız olarak doğrulanması amacıyla kişiselleştirilmiş dijital sertifikalar oluşturulması  için özel merkezlere sahiptir.  Bu gibi sertifikalar kullanılarak imzalanan elektronik belgeler hukukentamamen geçerli olup aşağıdaki durumlarda  kullanılabilir:
  • devlet kurumları tarafından,
  • vergi iadesi başvurularında,
  • sözleşme ve anlaşmalar imzalanırken.

Bir dijital imzayı nasıl kullanabilirim?

Bir dijital sertifika edindikten sonra kendi PDF dosyalarınızı imzalamak ve başkalarından aldığınız dosyaları doğrulamak için ABBYY PDF Transformer+'ı kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanarak:
  • PDF dosyanızı bir dijital sertifika ile imzalayabilirsiniz,
  • imza alanını sayfa üzerinde herhangi bir yere konuşlandırabilirsiniz
  • belgeyi imzalayan kişilerin kimliklerini doğrulayabilirsiniz
  • belgenin yaşam döngüsü boyunca değişiklikler yapılıp yapılmadığını kontrol ederek  belgenin bütünlüğünü doğrulayabilirsiniz.