SharePoint meta verilerini ve belgeleri, kuruluş içinde paylaşım ve erişim için sunun

Microsoft SharePoint için kağıt tabanlı iş süreçlerini optimize edin ve şirketin tüm çalışanları arasından paylaşılabilecek ve erişilebilecek belgeler ve meta verileri oluşturun.

Açıklama

Kuruluşlar, bilgi paylaşımını ve ortak çalışmayı geliştirmek amacıyla Microsoft® SharePoint® gibi gelişmiş iş platformlarına yönelmektedir. Dijital dosyaların SharePoint'te saklanması kolay bir işlemdir, ancak bu platformun gerçek anlamda bir Belge Yönetim Sistemine dönüştürülebilmesi için sözleşmeler ve işle ilgili belgeler gibi basılı belgelerin elektronik ortamda da aranabilir ve içinden alıntı yapılabilir hale getirilmesi gerekir.

Microsoft SharePoint için ABBYY Recognition Server, bir kuruluştaki SharePoint kullanıcılarının iş belgelerini etkin bir şekilde tarayıp indeksleyebilmesini sağlayan, yönetimi kolay ve ölçeklenebilir bir yakalama çözümüdür. Basılı belgeler kolayca taranıp aranabilir elektronik dosyalara dönüştürülebilir, meta verilerle zenginleştirilebilir ve uygun SharePoint belge kitaplıklarına doğrudan kaydedilebilir.

Avantajları

ABBYY'nin sunduğu Kağıttan SharePoint'e çözümü sayesinde, kuruluşlar hızlı belge işleme özelliklerinden, sorunsuz iş süreçlerinden ve ciddi maliyet tasarruflarından faydalanır.

SharePoint'i Gerçek bir Belge Yönetim Sistemine (DMS) Dönüştürün

Mevcut SharePoint alt yapınızı gerçek anlamda bir Belge Yönetim Sistemine yükseltin. Basılı belgelerinizi çeşitli elektronik formatlarda saklayın ve kağıt belgelerle de kolayca çalışın.

Belge yakalama sürecini standartlaştırın

Departmanlar ve çalışanlar arasında Microsoft SharePoint üzerinden iş belgelerinin arşivlenmesini sağlamak için standartlaştırılmış yakalama süreçlerinden faydalanın.

Kağıt belgeleri erişilebilir hale getirin

Çalışanlar ve departmanlar arasında belge paylaşımı yapılmasını sağlayarak verimliliği artırın ve bu belgeler üzerinde ortak bir şekilde çalışılabilmesini mümkün hale getirin.

Manüel belge girişini azaltın

Elle belge girmek için harcanan zamanı azaltın ve belgelerinizi tüm departmanlar ve çalışanlar arasında paylaşılabilir hale getirin.