Sağlık Sektörü için ABBYY Çözümleri

Hastaneler ve klinikler gibi pek çok sağlık kuruluşu, yüksek kalitede hasta bakım hizmeti sunarken çalışma verimlerini artırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla elektronik sağlık kayıt sistemi (EHR) ya da elektronik medikal kayıt sistemi (EMR) kullanmaktadır.

Günümüzdeki sağlık kuruluşları, mevcut kağıt kayıtlarını elektronik hasta kayıtlarıyla bağlantılandırmak ve her gün gelen kağıt bazlı belgelerdeki bilgileri almak zorundadır. Bu belgelerdeki kritik bilgilerin elle girilmesi çok zaman aldığı gibi, bu işlem hem pahalı hem de hatalara açıktır. Kağıt ve elektronik kayıtların tutulması yüksek maliyetli bir iştir ve kağıt dosyaların bulunması veya paylaşılması gecikmelere yol açabilir.

ABBYY, otomatik belge sınıflandırma, yüksek doğrulukta bilgi yakalama, belgeleri tasnifleme ve alınan hasta verilerini sağlık bilgisi yönetim sistemlerine (HIM) aktarma gibi yardımlarda bulunarak sağlık kuruluşlarının belge tabanlı süreçlerini optimize etmelerini sağlar. Bu sürecin otomatikleştirilmesi sayesinde, sağlık kuruluşları, hasta bakımı veya hastaya verilen hizmetin muhasebe kayıtlarına geçirilmesi için gereken verilere en az çabayla ulaşabilir.

Kilit avantajlar

Verimliliği Artırın

Hasta kaydı, sosyal hak açıklamaları ve bakım talebi işleme süreçlerini hızlandırın. Eksiksiz bir hasta kaydı sürecinin parçası olan tüm medikal belgelerin sınıflandırılmasını ve yakalanmasını otomatikleştirerek EHR ve EMR sistemlerine geçişi kolaylaştırın.

Maliyet Düşürme

Sağlık hizmeti belgelerinin otomatik işlenmesini sağlayarak, elle çalışmanın neden olduğu yüksek maliyetleri azaltın. Personelin elle veri girmek yerine asıl görevlerine odaklanmasını sağlayarak personel verimini artırın.

Daha Yüksek Veri Doğruluğu

Hasta verilerinin hızlıca alınıp hekimlere, hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına aynı hızda iletilmesini sağlayarak hastaya verilecek sağlık hizmeti ile ilgili konsültasyon sürecini destekleyin.

Daha İyi Hasta Bakımı

Hasta verilerinin hızlıca alınıp hekimlere, hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına aynı hızda iletilmesini sağlayarak hastaya verilecek sağlık hizmeti ile ilgili konsültasyon sürecini destekleyin.