Eğitim için ABBYY Çözümleri

ABBYY ürünlerinin hesaplı oluşundan, etkili belge işlemesinden ve öğrenme kabiliyetinden yararlanarak, kolejlerde, üniversitelerde ve araştırma enstitülerindeki süreçleri iyileştirin.

Özel Gereksinimler

  • Eğitimle ilgili belgeler: sınav kâğıtları, testler, raporlar, not belgeleri, referans mektupları ve diğer belgeler.
  • Mevcut uygunluk: zorunlu testler ve sınavlar
  • Yüksek miktarda ve çeşitlilikte belgeler ve formlar 
  • Oldukça düşük bütçeli
  • Birçok eğitim merkezindeki öğrenim sürecinin koordinasyonu

Çözümler ve Ürünler

Taranmış evrakların, resimlerin ve PDF’lerin düzenlenebilir belgelere dönüşümü

Herhangi bir kâğıt veya resim belgesi, hızlı ve doğru bir şekilde, aşağıdaki ürünler kullanılarak düzenlemeye uygun biçimlere dönüştürülebilir:

Yüksek Hacimli Aranabilir Arşivler Oluşturma

ABBYY, yüksek miktardaki kâğıt veya resim belgelerinin, aranabilir arşivlere veya havuzlara merkezileştirilmiş dönüştürme işlemleri için sunucu tabanlı güçlü bir çözüm sunmaktadır:

Yüksek Miktarda Evrak, Form ve Fatura İşleme

ABBYY’nin güçlü çözümü, yüksek miktardaki çeşitli belge tiplerinin işlenmesini, onları sınıflandırarak, değerli dizinleri ayıklayarak ve onları kaynak resimleriyle veya aranabilir PDF’lerle birlikte iş uygulamalarına veya arşivlere aktararak, otomatikleştirir ve hızlandırır:

Metinlerin Tercümesi ve Dil Öğrenimi

ABBYY dil ürünleri, yabancı dilleri anlamaya ve öğrenmeye yardım eder.

Avantajlar

  • Emek yoğun ve zaman alan elle giriş işlemlerinin ortadan kaldırılması
  • Eğitim sürecini geliştirme ve hızlandırma
  • Maliyetleri düşürme