ABBYY PDF Transformer 3.0

Cannot find 'internal_menu' template with page ''

İş profesyonelleri ve veri işleyenler, düzenli olarak PDF dosyaları, düzenlenebilir ve aranabilir biçimlere dönüştürme, Microsoft Office belgelerinden PDF ve PDF/A dosyaları oluşturma ve PDF dosyalarını ihtiyaçları doğrultusunda ayarlama gereği duymaktadırlar. İşte birkaç örnek:Cannot find 'internal_menu_bottom' template with page ''